Зміст

Виховна робота

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Всебічний і гармонійний розвиток особистості:

  • формування цілісної особистості здатної до критичного мислення;
  • виховання патріота з активною позицією, який здатний приймати відповідальні рішення та діє за морально – етичними принципами суспільства;
  • розвиток інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

ЗАВДАННЯ

  • створення безпечного освітнього середовища;
  • формування патріотичної свідомості (любов до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури);
  • формування моральної активності особистості (чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності;  здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості);
  • формування здатності гармонійно співіснувати з природою (екологічна свідомість);
  • розвиток творчості та художнього відчуття мистецтва;
  • формування усвідомлення соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності;
  • формування навичок здорового способу життя, розвиток вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.

 

Заходи з виховної роботи 2018-2019 н.р.

школа баїв фасад
дистанційне навчання

Архіви

Pidruchniki
Join Us Facebook