Зміст

Публічна інформація

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. №684

Штатний розпис на 01 січня 2021 року

План асигнуваннь (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

Кошторис витрат за період з 01.01.2021 по 25.02.2021

Про закріплення за закладами освіти територій обслуговування

Кошторис на 2021 рік

Статут школи (Оновлений)

Освітня програма 2020 року

Стратегічний_план_розвитку_Баївської_ЗОШ

ПОЛОЖЕННЯ_про_академічну_доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Баланс на 01 січня 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Про тимчасове призупинення освітнього процесу

Про запровадження дистанційної роботи

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

школа баїв фасад
дистанційне навчання

Архіви

Pidruchniki
Join Us Facebook