Зміст

Звіт директора ліцею за 2021-2022н.р.

22.06.2022

Робота директора, колективу, учнів та їх батьків нероздільні. Здобутки, якими пишаємося, і недоліки, які потрібно виправляти, спільні.

Минув ще один непростий навчальний рік. Навчання у вересні 2021 року ми розпочали з надією, що це буде звичайний рік з успіхами та перемогами наших вихованців та колективу, подоланням буденних викликів, адже вплив COVID-19 слабшав. 100% працівників ліцею були вакциновані двома дозами до кінця вересня. Відповідно до реформи освіти в Україні Баївська загальноосвітня школа була перейменована у Баївський ліцей Боратинської сільської ради.  Закінчили навчання ми дистанційно, але не через карантинні обмеження, а повномаштабне вторгнення російських військ в Україну.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», “Концепцією НУШ”, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема. До цього переліку додалися нормативні документи прийняті під час військового стану.

Баївський ліцей Боратинської сільської ради – заклад загальної середньої освіти, що є юридичною особою публічного права, здійснює некомерційну господарську діяльність у сфері повної загальної середньої освіти на рівні початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, діє як комунальна неприбуткова організація.

Ліцей знаходиться за адресою 45643 Волинська область,Луцький район, с. Баїв, вулиця Перемоги, будинок 1-А

Освітній та виховний процес проходить державною мовою

У ліцеї в 2021-2022 навчальному році було 11 класів, в яких навчалося 203 дитини.  43 з яких на даний момент перебувають закордоном, але долучалися до навчання дистанційно.

Відповідно до штатного розпису у ліцеї  37 працівників, з них 23 вчителі. Вільних вакансій на даний час немає. Майже усі вчителі мають закінчену повну вищу освіту (магістр чи спеціаліст), лише двоє продовжують навчання без відриву від роботи.

10 вчителів мають більше 20-ти років стажу педагогічної діяльності, 7 – від 10 до 20 років, 3 – від 5 до 10 років, 3 – до 5 років. 6 вчителів ліцею мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», двоє з них отримали звання «старший вчитель».  8 – «спеціаліст І категорії», 5 – «спеціаліст ІІ категорії» та 4 – «спеціаліст».

Відповідно до Закону про освіту України та Положення про атестацію педагогічних працівників усі педагогічні працівники ліцею пройшли підвищення кваліфікації відповідно до Плану роботи ліцею. Так як наступного навчального року розпочинаються зміни у навчанні 5 класів, то вчителі, які будуть викладати у цих класах пройшли курси підготовки викладання в 5-6 класах НУШ.

 

 •         кількісний склад працівників навчального закладу (кількість штатних одиниць за штатним розписом, кількість фактично зайнятих посад, вакансії; кількість педагогічних працівників, обслуговувального персоналу; кількість педагогічних працівників за посадами)
 •         якісний склад педагогічних працівників (кількість педагогічних працівників за їх освітньо-кваліфікаційним рівнем, стажем роботи; наявністю кваліфікаційних категорій, педагогічних звань);
 •         проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації
 •         керівник навчального закладу (ПІБ, освіта, стаж педагогічної роботи, стаж роботи на посаді)
 •         заступники директора навчального закладу (ПІБ, освіта, стаж педагогічної роботи, стаж роботи на посаді).

Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним вимогам з експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

Протягом року ми працювали над її покращенням. Відповідно до вимог реформи НУШ був обладнаний ще один клас початкового навчання та придбано 2 мультимедійні комплекти в кабінети Української мови та літератури та історії. Перед початком навчального року був проведений поточний ремонт класних кімнат та інших приміщень ліцею.

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці є одним із пріоритетних напрямків роботи. Територія закладу огороджена, відсутній доступ для стороннього автотранспорту та місця «схованок» – де учні можуть залишитися без нагляду дорослих. Спортивний та ігровий майданчики, навчальні зони –  безпечні для дітей та дорослих. Профілактична робота з попередження травматизму на належному рівні. Учні та вчителі обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. Для цього проводився тиждень безпеки дорожнього руху, відпрацьовуються дії у разі надзвичайних ситуацій, запрошувалися спеціалісти, для бесід з учнями, систематично проводяться інструктажі, тощо. Педагогічний колектив школи обізнаний з алгоритмом дій у разі нещасного випадку чи у разі погіршення стану здоров’я учнів (відповідно наказу Міністерства освіти та науки від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу». 

Велика увага приділяється щодо дотримання санітарно-гігієнічного стану в закладі. Так, постійно в кабінетах дотримується температурний режим. Заклад забезпечений меблями, у тому числі різних ростових груп. Обладнання більшості навчальних кабінетів дозволяє гнучко використовувати простір під час освітнього процесу. Рівень освітлення відповідає нормативним вимогам. Необхідно зазначити, що вчителі проводять профілактичну роботу щодо дотримання гігієнічних норм, дотримання правил карантину, бесіди з учнями щодо важливості дотримання таких норм, на уроках біології та основ здоров’я з питань гігієни проходить актуалізація знань, в класних кабінетах наявні інформаційні плакати.

Усі учні проходять медичний огляд сімейного лікаря перед початком навчального року. Встановлена група здоров’я за пробою Руф’є враховується при визначення навантаження під час уроку фізкультури та виконанні фізичних навантажень.

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Ліцей, в якому дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового харчуваня. В закладі належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні. В приміщеннях де готується їжа та  їдальні дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги. До нового року ми харчували дітей за звичним 2-тижневим меню. Майже усі учні були задоволені харчуванням.

З початком другого семестру, відповідно до Законодавства ми почали впроваджувати систему ХАСПП. Харчування змінилося, але про те чи задоволені діти ми вивчити не змогли, адже харчувалися вони лише півтора місяця до початку повномаштабного вторгнення. Більше незадоволені були батьки через підвищену ціну за харчування. Медичною сестрою ліцею та адміністрацією ведеться щоденний контроль за фактичним  виконанням меню, за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації, дотримання технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці, проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками харчоблоку. 

Відповідно до структури навчального року організовували безкоштовне одноразове харчування для учнів наступних  категорії: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; учні із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; учні із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учні із сімей учасників операції об’єднаних сил (антитерористичної операції); діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; діти з інвалідністю; діти, які втратили одного з годувальників.

Відповідно до «Стратегічного плану розвитку» місія навчального закладу розвиватися разом, щоб реалізуватися в житті і працювати на благо України. 

Досягнення цієї місії забезпечується виконанням освітньої програми, що реалізується в закладі, спрямованої на формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань сучасної школи.

Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень, але більшість мусить попросити про це вчителя.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів ліцею, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у дітей прагнення до навчання, готовність досягти власного  успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. Хоча потрібно відзначити, що вчителі не бачать поступу у навчанні більшості учнів, через втрату престижності освіти. Хоча відповідно до опитування 59.2% опитаних учнів вважають, що вони дуже відповідально ставляться до навчання, 23% – відповідальні до вивчення окремих предметів, усі інші вважають, що ліцей не готує до життя, тому вони ставляться до навчання невідповідально.

      Упродовж чотирьох навчальних років працюємо в Новій українській школі. Обладнані кабінети початкової школи за рахунок державної субвенції новими меблями, технічними засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання учнів 1-3-х класів. Підсумкове оцінювання в 3-4 класах – рівневе. Свідоцтва досягнень учнів оформляються згідно вимог.

 Аналізуючи роботу вчителів ліцею з документацією можна зробити наступні висновки, що всі вчителі школи мають календарно-тематичні плани, які відповідають Державному стандарту загальної середньої освіти. Структура та обсяг календарно тематичних планів відповідає освітній програмі ліцею та робочому навчальному плану. Зміст календарно-тематичних планів відповідає очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Педагогічні працівники ліцею беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій у співпраці з практичним психологом і батьками, зокрема, індивідуальні навчальні плани були складені для  3 дітей, які цього потребували, організовано педагогічний патронаж, інклюзивне навчання .

Вчителі беруть участь у створенні освітніх ресурсів, а саме плани-конспекти, сценаріїв проведення навчальних занять, тестових перевірочних контрольних  робіт, проєктні завдання, електронні презентації, відеороліки, які використовують у своїй роботі. Деякі вчителі оприлюднюють свої доробки на освітніх сайтах таких як На урок та Всеосвіта.

Вчителями забезпечується наскрізний процес виховання та проводять позакласні заходи, які сприяють формуванню ключових компетенцій.

Більшість педагогічних працівників використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, мають достатній розвиток комп’ютерної грамотності, навички впевненого користувача  у використанні комп’ютерних технологій. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів забезпечується через проведення майстер-класів вчителів інформатики, індивідуальних консультацій, самоосвітньої діяльності.

Дистанційне навчання школярів проводиться з використанням освітньої платформи Google Suite, цьогоріч воно тривало лише тиждень через карантинні обмеження та 3 місяці через загрозу безпеці під час війни.

Педагогічні працівники сприяють формуванню та забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Напрями підвищення кваліфікації відповідають освітній програмі. Окрім курсової перепідготовки при Волинському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти вчителі займаються онлайн-самоосвітою. Вони є активними учасниками багатьох інтернет-заходів: вебінарів, конференцій, дистанційних курсів, семінарів. Найпоширенішими освітніми платформами серед педагогічного колективу є студія онлайн-освіти EdЕra, український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок», спільнота активних освітян «Всеосвіта».  Крім того,  вчителі є активними учасниками Edcamp та семінарів-практикумів від EdLab. Британської Ради, «Лінгвіст». 

Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів ліцею є робота з обдарованими учнями та їх досягнення у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. За умовами карантину майже усі конкурси проходили онлайн, олімпіади не проводилися зовсім. 

23 учні 4-10 класів закінчили школу на відмінно і були нагороджені Похвальними грамотами, 9 учнів отримали Похвальні листи за успіхи у вивченні окремих предметів. 3 випускників отримали Срібні медалі.

Багато років поспіль учні ліцею є активними учасниками предметних конкурсів:

 •         Мiжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;
 •         Всеукраїнський конкурс “Патріот”.

Вчителі ліцею беруть активну участь в освітніх проєктах, здійснюють інноваційну освітню діяльність. Завдяки громадській активності колективу, ключові компетентності впроваджувалися через загальношкільні проєкти:

 •         програма “Демократична школа”;
 •         проєкт «HEALTHY SCHOOLS: заради здорових та радісних школярів»;
 •         проєкт «Еко – громада»;
 •         проєкт “Найбільший урок в світі”;
 •         проєкт GoCamp, ініційований GlobalOffice в рамках ініціативи GOGlobal;
 •         проєкт “Майбутнє Волині”. 

Успішна педагогічна діяльність неможлива без комунікації між педагогічними працівниками і здобувачами освіти на засадах довіри, партнерства і відкритого діалогу, співпраці між учителем і учнем та їх співтворчості. Вчителі ліцею створюють умови та надають можливості учням висловлювати і аргументувати свою думку, впроваджують в освітній процес особистісно орієнтоване навчання, яке спрямоване на вирішення завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися. 

Для підвищення ефективності освітнього процесу вчителі ліцею намагаються тримати постійний діалог з батьками, оскільки конструктивне партнерство, доброзичливі взаємини, наявність зворотного зв’язку щодо успіхів дитини, її прогресу у навчанні, залучення батьків до життя класу і школи є запорукою якісного освітнього процесу. У ліцеї існує тісна співпраця батьків та класних керівників.

 

Підвищенню якості освітньої діяльності у закладі освіти сприяє співпраця між педагогічними працівниками через командну роботу, реалізацію спільних проектів, наставництва, що сприяє підвищенню мотивації та кваліфікаційного рівня педагогічних працівників ліцею.

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Для реалізації політики академічної доброчесності у ліцеї діє Положення про академічну доброчесність.

Деякі педагогічні працівники пройшли дистанційне навчання з курсу «Академічна доброчесність» на освітній онлайн-платформі EdЕra та мають відповідні сертифікати. 

Під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності вчителі діють на засадах академічної доброчесності, інформують здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності, спонукають учнів до самостійної роботи, заохочують до висловлювання власних думок, намагаються уникати завдань, побудованих лише на відтворенні знань. 

Створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами є невід’ємною частину роботи нашого закладу.

У 2021-2022  навчальному році у ліцеї працювало 2 класи інклюзивного  навчання – всього 2 дітей з особливими освітніми потребами, з якими працюють асистенти учителя та практичний психолог. У школі функціонує ресурсна кімната для корекційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами.

При планування Індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами розробляємо траєкторію розвитку кожного учня відповідно класів , у яких вони навчаються. 

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14 лютого 2017 р. № 88 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 863) за рахунок субвенції для цих класів створювалась матеріально-технічна база для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

 Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Велику увагу класні керівники, вчителі-предметники та психологічна служба ліцею приділяють попередженню дискримінацій, насилля в учнівському середовищі, навичкам безпечної поведінки в Інтернеті. 

Традиційно учнівська громада долучається до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Вчителі та практичний психолог провели години спілкування на дотичні теми з учнями.

Четвертий рік поспіль шкільна громада долучилася до всесвітнього благодійного руху «Щедрий вівторок». Отримані кошти представники учнівського самоврядування передали родинам, які виховують дітей з інвалідністю. 

 Профілактика насильства, зокрема булінгу – завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом ліцею. Питання здоров’я дітей – фізичного, психічного, морального – одне із пріоритетних. Вчителі повинні донести до дитини розуміння того, що насилля є порушенням прав людини, а відтак – попередити його. Практичний психолог постійно проводить заходи щодо попередження булінгу та агресії в дитячому колективі. У ліцеї розроблений план заходів щодо попередження та реагування на такі випадки. Розроблений алгоритм виявлення та реагування відповідно до законодавства.

Також шкільна родина долучилася до проведення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу. Педагоги школи провели позакласні заходи, уроки «Стоп булінг» спрямовані на зародження в суспільстві небайдужості до проблеми та  інформування всіх учасників освітнього процесу про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу. 

Вирішенням кофліктів між учасниками освітнього процесу займається шкільна служба медіації.

В ліцеї розроблені і діють правила для усіх учасників освітнього процесу. Хоча не усі учні дотримуються їх.

 Шкільна родина завжди долучається до нових ініціатив українського суспільства. Учні ліцею приєдналися до Всеукраїнського флешмобу, що проходить у соціальних мережах «Зроби фото з хусткою», “День вишиванки”. 

До Дня захисника України учні 5-9 класів взяли участь у квесті «Козацькі забави».

Великого значення в сучасних умовах набуває виховний модуль – лідерство. Активні представники класних колективів задіяні в учнівському самоврядуванні. В ліцеї функціонує організація учнівського самоврядування Парламентська республіка. Хотілося б більшої активності та ініціативності саме від учнів.

Вчителі та учні ліцею долучаються до волонтерського руху. Ще з 2014 року колектив допомагає збройним силам України долучаючись до збору коштів на необхідне обладнання. З початку повномасштабної агресії ліцей підтримує постійний зв’язок з волонтерами, які передають допомогу у регіони, які найбільше постраждали від військових дій. У шкільній їдальні  налагодили процес випікання хліба, пирогів та приготування інших смаколиків. З такими необхідними продуктами на передову їдуть і дитячі малюнки учнів ліцею.

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації школи, учнів, педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів. 

Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах діяльності; формування правової та громадянської свідомості; підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я. 

     Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

     Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур ліцею; упровадження ефективного управління; покращення статусу й  іміджу ліцею. 

     Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

     Для громадськості: створення позитивного іміджу ліцею у соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед ЗЗСО; збільшення уваги до вирішення проблем навчання і виховання.

           Сподіваюсь, що використання запропонованих пріоритетних заходів сприятимуть розвитку компетентностей учнів, покращенню якості освіти; вмотивованості педагогічних працівників та розвитку ліцею як сучасного закладу освіти.         

школа баїв фасад
дистанційне навчання

Архіви

Pidruchniki
Join Us Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126747481-7');